Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Türk İmalat Sanayinde Sektörler Bazında Verimlilik Çıktı İlişkisi: Verdoorn Yasası Özet   PDF
Zehra ABDİOĞLU, Rahmi YAMAK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Türkiye İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi ve Ulusal İstihdam Stratejisi Hedefleri İle Uyumu Özet   PDF
Abdülkadir ALTINSOY, Yunus YİĞİT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ücretler Üzerindeki Vergi Takozu ve Medeni Durumun Vergileme Üzerine Etkileri Özet   PDF
Meltem İrteş GÜLŞEN, Şennur ÖZTÜRK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Türkiye'de Enerji Yoğun Sektörler Üzerine Uygulanan Karbon Vergilerinin Refah Üzerindeki Etkileri: Genel Denge Analizi Özet   PDF
Mehmet MERCAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Türkiye'de Gelişmişlik Düzeyi Farklılıklarının Analizi Özet   PDF
Işın ÇETİN, Mustafa SEVÜKTEKİN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 Türkiye’de Arge Harcamaları, İhracat ve Büyüme Arasındaki İlişki: 1996-2016 Özet   PDF
İbrahim KÜLÜNK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Türkiye’de Asgari Ücretin Kısa Dönem Belirleyicileri: Nedensellik Analizi Özet   PDF
Zeynep Burcu BULUT-ÇEVİK, Songül SOLMAZ MACİT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: 1988-2014 Özet   PDF
Uğur Uyğun, Fatih Yardimcioglu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: 1988-2014 Özet   PDF
Uğur UYĞUN, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Türkiye’de Özel Sektör Dış Borçlarının Gelişimi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Hatice DAYAR, İnci SANDALCI
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 Türkiye’de Günah Vergileri Kapsamında Özel Tüketim Vergisi Uygulaması ve Etkinliği Özet   PDF
Ulvi SANDALCI, İnci SANDALCI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Halil TUNALI, Yağmur Dublen GÖKSU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Türkiye’de Turizm ve Beşeri Sermaye Gelişimi İlişkisi: 1970-2013 Nedensellik Yaklaşımı Özet   PDF
Dilek TANDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 T.C. Cumhurbaşkanı İle Siyasi Parti Liderlerinin Resmi Twitter Hesaplarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu Kapsamında Nitel Analizi Özet   PDF
Ufuk BİNGÖL, Yılmaz ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 The Changing Structure of the Concept of Capital: Cognitive Social Capital Özet   PDF
İsmail KİTAPCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 The Contributions of Higher Education System to The Innovation Production Performance of Turkey: An Empirical Analysis Özet   PDF
İsmail SEKİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 The Determinants of Female Labor Force Participation for OECD Countries Özet   PDF
Özlem TAŞSEVEN, Dilek ALTAŞ, Turgut ÜN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 The Driving Factors in Equity Capital Investments: A Study of the Asia-Pacific Coutry Group Özet   PDF
Burçak POLAT
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 The Impact of FDI on Renewable and Non-Renewable Energy Consumption: Does Sectoral Diversity Matter? Özet   PDF
Burçak POLAT
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey Özet   PDF
Fatih Cemil ÖZBUĞDAY, Önder ÖZGÜR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Turizm ve Suç Arasındaki Nedensellik İlişkisi Özet   PDF
Sabriye ÇELİK UĞUZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Turn-of-the Year Affect in Gold Prices: Decomposition Analysis Özet   PDF
Osman Gülseven
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede BEPS Eylem Planı ve Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nagihan BİRİNCİ, Levent Yahya ESER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Vergilemede Fayda İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Primlerine Bakış: Türkiye Örneği Özet   PDF
İhsan Cemil DEMİR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Yarı Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Temel Eğitim Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Bölgesel Bir Bakış Özet   PDF
Gülsüm Gürler HAZMAN, Mustafa KÜÇÜKİLHAN
 
Toplam 126 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>