Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Mükelleflerin Kayıtdışı Ekonomiye Yönlenme Nedenleri: Ostim Organize Sanayi Örneği Özet   PDF
Hatice Merve TEKÇE
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları: Sakarya İli Alan Araştırması Özet   PDF
Nurullah ALTUN, Temel GÜRDAL, Furkan BEŞEL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Mevduat Sigortası Artışının Toplam Mevduata Etkisi: Türk Bankacılık Sistemi Örneği Özet   PDF
Selim DURAMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Minsky Haklı mıydı: 2008 Küresel Ekonomik Krizi Bağlamında Bir Analiz Özet   PDF
Muhammed Veysel KAYA, Hasan Önder SARIDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Muhasebe Meslek Mensuplarının Algıladıkları Stres Düzeyine Yönelik Bir Araştırma Özet   PDF
Ahmet YANIK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Nadir EROĞLU, Dilek ALTAŞ, Turgut ÜN, Mustafa İlker ULU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Özet   PDF
İsmet GÖÇER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Orta Sınıf Analizleri: Teorik Bir Yaklaşım Özet   PDF
Cengizhan YILDIRIM
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Oyuncak Turist Paradoksu Özet   PDF
Yeliz PEKERŞEN, Aynur GÜLENÇ BİRSEN, Nalan ASLAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Panel Analysis of Tourism - Economic Growth Nexus Özet   PDF
Adnan MUSLIJA, Elma SATROVIC, Cansu ÜNVER ERBAŞ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Perakende Noktalarında Satış Performansının Arttırılmasında Tedarikçi ve Dağıtım Kanalı Etkisi; Konya Bölgesi Lastik Sektörü Örneği Özet   PDF
Hasan GEDİK, İsa ÇİMEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Politik Riskler, İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları ve Uyuşmazlıklar Bağlamında Doğrudan Yabancı Yatırımlar Özet   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, Meltem TARI ÖZGÜR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Özet   PDF
Akif Ziya BAYRAK, Kezban CİHAN, Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU, Önder DİLEK
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Relationship of Learned Resourcefulness and Burnout Levels: A Research in an Industrial Enterprise Özet   PDF
Ulvi Cenap TOPÇU, Polat YÜCEKAYA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Dinamik Panel Veri Analizi Özet   PDF
Hüseyin USLU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Eylül 2018 Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulamasının Mali Sürdürülebilirliğe Etkisi Özet   PDF
Temel GÜRDAL, Mustafa Necati ÇOLAK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Sakarya İli Çalışan Kesimin Yatırım Kararlarının Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Murat GENÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Sakarya'da Kobi'lerde İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Algı Araştırması Özet   PDF
Venhar SULİMANI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği Özet   PDF
Şule Yüksel YİĞİTER, Turgut KARABULUT, Salim Sercan SARI
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforları Özet   PDF
İlhan TURAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Social Capital Failure: Negative Externalities of Social Capital Özet   PDF
İsmail KİTAPCI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Sosyo-Ekonomik Bir Sorun Olarak Sokakta Çalışan Çocuklar Özet   PDF
Fatih KUCUR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler Özet   PDF
Mehmet DURUEL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Sustainable Leadership for Sustainable Corporations Özet   PDF
Yasin BARUT, Meltem ONAY
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 Tüketimin Ekonomik Temelleri ve Türkiye’deki Bileşenleri Özet   PDF
Ahmet YÜZBAŞIOĞULLARI
 
Toplam 126 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>