Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Bankacılığımızda Tekâmül ve Emlak ve Eytam Bankası Özet   PDF
Kenan GÖÇER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Önemi ve Bilgisayarlı Muhasebe Programlarının Sağladığı Faydalar Üzerine Bir Alan Araştırması Özet   PDF
Musa KÜÇÜK, Ümmügül BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Birleşik Üretimlerde Yeni Bir Yaklaşımla Madde Maliyeti Hesaplama Algoritması Özet   PDF
Çağla EDİZ, Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Cari Açık Problemi Çerçevesinde Türkiye’de Ara Mal ve Enerji İthalatı Özet   PDF
Erhan Nuh ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Considering Environmental Policy in Development of Tourism Sector in Georgia Özet   PDF
Liana KARTVELISHVILI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Cost of Health Care and Utilization of Emergency Departments in Turkey Özet   PDF
Abdullah TIRGIL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Critical Theory and What It has to Offer to Human Resource Development Özet   PDF
Ömer AVCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Dış Borç ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Açısından Bir Uygulama Özet   PDF
Servet CEYLAN, Mehmet DURKAYA
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Doğrudan AR-GE Etkisi ve Teknolojinin Difüzyonu: Türkiye Örneği Özet   PDF
Özlem FİKİRLİ, Mustafa Emir YÜCEL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Dolar Kuru, Enflasyon ve TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Arasında Granger Nedensellik Analizi Özet   PDF
Halil TUNALI, Yusuf YALÇINKAYA
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Eylül 2018 Economic Output and High-Technology Export: Panel Causality Analysis Özet   PDF
Elma SATROVIC
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği ve Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Beşeri Sermayenin Önemi: Yüksek ve Üst-Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama Özet   PDF
Murat AYKIRI
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Emisyon Vergileri, Enerji Fiyatları ve Teknolojik Yenilik Özet   PDF
Deniz AYTAÇ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Özet   PDF
Arzu UZUN, Murat DEĞİRMEN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Enerji İhracatı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Azerbaycan Örneği Özet   PDF
Ahmet GÜLMEZ, Sardar HUSEYNLI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Enerji Bağımsızlığı İçin Temiz Kömür Teknolojileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Özet   PDF
Turgut BAYRAMOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Exploring the Use of Balanced Scorecards in a Transport Public Administration in Albania Özet   PDF
Suela e. SHPUZA, Arvit OSJA
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Factors Driving the Export of Information and Communications Technology Products in Emerging Industrial Economies Özet   PDF
Jeffrey B. NUGENT, Mehmet DEMİRAL
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Finansal Serbestleşme Sonrası Dönem Savunma Harcamalarının Ekonomik Analizi Özet   PDF
Özhan TUNCAY
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 Foreign Direct Investments and Economic Freedom in OECD Countries Özet   PDF
Adnan MUSLIJA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması Özet   PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU, Barış ARMUTCU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Abdullah GÖV, Zerrin DÜRRÜ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Dış Yardımların Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Yatay Kesit Analizi İle Bir İnceleme Özet   PDF
Fazlı YILDIZ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Gelirin Optimal Vergilendirilmesi: Teori ve Politika Özet   PDF
Hünkar GÜLER
 
Toplam 126 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>