Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 2008 Küresel Kriz Sonrası Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi Özet   PDF
Alig BAGHİROV
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Marvin TANGA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Vergi Rekabetinin, 2008 Küresel Finans Krizi Eşliğinde, Vergi Hasılatı ve Yapısına Etkileri Özet   PDF
Yunus DEMİRLİ, Yaşar AYYILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Şirketlerin Vergi Borcunu Ödemesinde Perde Arkasındaki Temsilcilerin Sorumluluğu Özet   PDF
Ömer AKYÜREK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Kamil DEMİRHAN, Uğur SADİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Feder-Ram Modeli Özet   PDF
Betül KURT, Hilmi ZENGİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma Özet   PDF
Ayşe ERTOSUN, Nurullah GENÇ, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Bilal ÇANKIR
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Bankacılığımızda Tekâmül ve Emlak ve Eytam Bankası Özet   PDF
Kenan GÖÇER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Önemi ve Bilgisayarlı Muhasebe Programlarının Sağladığı Faydalar Üzerine Bir Alan Araştırması Özet   PDF
Musa KÜÇÜK, Ümmügül BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Birleşik Üretimlerde Yeni Bir Yaklaşımla Madde Maliyeti Hesaplama Algoritması Özet   PDF
Çağla EDİZ, Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Considering Environmental Policy in Development of Tourism Sector in Georgia Özet   PDF
Liana KARTVELISHVILI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Cost of Health Care and Utilization of Emergency Departments in Turkey Özet   PDF
Abdullah TIRGIL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Critical Theory and What It has to Offer to Human Resource Development Özet   PDF
Ömer AVCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Dış Borç ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Açısından Bir Uygulama Özet   PDF
Servet CEYLAN, Mehmet DURKAYA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Emisyon Vergileri, Enerji Fiyatları ve Teknolojik Yenilik Özet   PDF
Deniz AYTAÇ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Enerji Bağımsızlığı İçin Temiz Kömür Teknolojileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Özet   PDF
Turgut BAYRAMOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Finansal Serbestleşme Sonrası Dönem Savunma Harcamalarının Ekonomik Analizi Özet   PDF
Özhan TUNCAY
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması Özet   PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU, Barış ARMUTCU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Gelirin Optimal Vergilendirilmesi: Teori ve Politika Özet   PDF
Hünkar GÜLER
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 How Does Financial Development Effects on Economic Growth in BRICS Countries? Özet   PDF
Kıvanç Halil ARIÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Kapak, İçindekiler, Künye Özet   PDF
Cilt, 1, Kapak, İçindekiler, Künye
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak, İçindekiler
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Mayıs 2016 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Toplam 61 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >>