Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 2008 Küresel Kriz Sonrası Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi Özet   PDF
Alig BAGHİROV
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 A Study on The Determinants of Income in Turkey Özet   PDF
Serdar TURAÇ, Erhan ÇANKAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Marvin TANGA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Vergi Rekabetinin, 2008 Küresel Finans Krizi Eşliğinde, Vergi Hasılatı ve Yapısına Etkileri Özet   PDF
Yunus DEMİRLİ, Yaşar AYYILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Şirketlerin Vergi Borcunu Ödemesinde Perde Arkasındaki Temsilcilerin Sorumluluğu Özet   PDF
Ömer AKYÜREK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Maliyeti (2005-2014) Özet   PDF
İlter BEKAR, Deniz ORUÇ, Ebru BEKAR
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Kamil DEMİRHAN, Uğur SADİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 İSG Kanunu Uyum Maliyetlerinin KOBİ’ler Üzerindeki Ekonomik Faydaları ve Bir Araştırma Özet   PDF
Metin BAYRAM, M. Cahid ÜNĞAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 İsraf Ekonomisinin Önlenmesinde Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların Önemi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Resül YAZICI, Ayla YAZICI
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Feder-Ram Modeli Özet   PDF
Betül KURT, Hilmi ZENGİN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği Özet   PDF
Öznur AK, Abdullah Talha GENÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma Özet   PDF
Ayşe ERTOSUN, Nurullah GENÇ, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Bilal ÇANKIR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Çalışanların Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler: Bursa Örneği Özet   PDF
Mehmet ÇINAR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Çalışma Hayatı Kalitesinin Tanımlanmasına İlişkin Sorunlar: Türkiye İçin Bir Tanım Önerisi Özet   PDF
Ekrem ERDOĞAN, Cihan DURMUŞKAYA
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Çevre Sorunları, Uluslararası Ticaret ve Kuruluş Yeri Tercihleri Özet   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, İlker İNMEZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Bankacılığımızda Tekâmül ve Emlak ve Eytam Bankası Özet   PDF
Kenan GÖÇER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Önemi ve Bilgisayarlı Muhasebe Programlarının Sağladığı Faydalar Üzerine Bir Alan Araştırması Özet   PDF
Musa KÜÇÜK, Ümmügül BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Birleşik Üretimlerde Yeni Bir Yaklaşımla Madde Maliyeti Hesaplama Algoritması Özet   PDF
Çağla EDİZ, Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Cari Açık Problemi Çerçevesinde Türkiye’de Ara Mal ve Enerji İthalatı Özet   PDF
Erhan Nuh ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 Considering Environmental Policy in Development of Tourism Sector in Georgia Özet   PDF
Liana KARTVELISHVILI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Cost of Health Care and Utilization of Emergency Departments in Turkey Özet   PDF
Abdullah TIRGIL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Critical Theory and What It has to Offer to Human Resource Development Özet   PDF
Ömer AVCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Dış Borç ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Açısından Bir Uygulama Özet   PDF
Servet CEYLAN, Mehmet DURKAYA
 
Toplam 109 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >>