Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 2008 Küresel Kriz Sonrası Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi Özet   PDF
Alig BAGHİROV
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 A Study on The Determinants of Income in Turkey Özet   PDF
Serdar TURAÇ, Erhan ÇANKAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Abandoning Microfinance in Turkey: An Explanatory Study Özet   PDF
Ali KABASAKAL, Amna MALIK
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Eylül 2018 Altın Mücevherat Sektörünün Vergilendirilmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Özet   PDF
Zeynep ARIKAN, Hakan BAY, Furkan KILINÇ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Eylül 2016 An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Marvin TANGA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Antalya İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Mekânsal Ekonometri İle İncelenmesi Özet   PDF
İlimdar ÇELİK, Erkan TURGUT
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Ekonomilerine Etkileri Özet   PDF
Gökhan KARTAL, Serdar ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Vergi Rekabetinin, 2008 Küresel Finans Krizi Eşliğinde, Vergi Hasılatı ve Yapısına Etkileri Özet   PDF
Yunus DEMİRLİ, Yaşar AYYILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Eylül 2015 Şirketlerin Vergi Borcunu Ödemesinde Perde Arkasındaki Temsilcilerin Sorumluluğu Özet   PDF
Ömer AKYÜREK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Maliyeti (2005-2014) Özet   PDF
İlter BEKAR, Deniz ORUÇ, Ebru BEKAR
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Kamil DEMİRHAN, Uğur SADİOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Eylül 2018 İçindekiler/Cover Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak/Cover
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 İçindekiler/Cover Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak/Cover
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 4, Sayı 4 (2018): Aralık 2018 İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Makroekonomik Performansın Ölçülmesinde Başarılı Bir Gösterge midir?: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mine IŞIK, Özlem ÖZTÜRK ÇETENAK
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Eylül 2018 İktisat Sosyolojisi: İktisadi Davranışlara Sosyolojik Bir Bakış Özet   PDF
İsmail KİTAPCI
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 İSG Kanunu Uyum Maliyetlerinin KOBİ’ler Üzerindeki Ekonomik Faydaları ve Bir Araştırma Özet   PDF
Metin BAYRAM, M. Cahid ÜNĞAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 İsraf Ekonomisinin Önlenmesinde Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların Önemi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Resül YAZICI, Ayla YAZICI
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): Aralık 2016 İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Feder-Ram Modeli Özet   PDF
Betül KURT, Hilmi ZENGİN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Haziran 2018 Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği Özet   PDF
Öznur AK, Abdullah Talha GENÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma Özet   PDF
Ayşe ERTOSUN, Nurullah GENÇ, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Haziran 2017 Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Bilal ÇANKIR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Çalışanların Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler: Bursa Örneği Özet   PDF
Mehmet ÇINAR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 Çalışma Hayatı Kalitesinin Tanımlanmasına İlişkin Sorunlar: Türkiye İçin Bir Tanım Önerisi Özet   PDF
Ekrem ERDOĞAN, Cihan DURMUŞKAYA
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Eylül 2017 Çevre Sorunları, Uluslararası Ticaret ve Kuruluş Yeri Tercihleri Özet   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, İlker İNMEZ
 
Toplam 126 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >>