Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Yazar Detayları

YILDIRAN, Mustafa

  • Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 - Makaleler
    Mali Kriz Dönemlerinde Kamu Borç Göstergeleri Üzerinden Mali Sürdürülebilirliğin Görünümü: Gelişen Ülke Ekonomilerde Kamu Borçlanmasının Değerlendirilmesi (2000-2015)
    Özet  PDF