Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Yazar Detayları

AYKIRI, Murat

  • Cilt 3, Sayı 4 (2017): Aralık 2017 - Makaleler
    Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği ve Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Beşeri Sermayenin Önemi: Yüksek ve Üst-Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
    Özet  PDF