Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi p-ISSN: 2528-9942, e-ISSN: 2149-8377

Kütüphaneciler İçin Bilgi

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.