2008 Küresel Kriz Sonrası Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

Alig BAGHİROV

Özet


Bu çalışmanın amacı, 2008 finansal krizi sonrası Azerbaycan’da faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kâr göstergelerinde olan değişikliklerin etkileri incelenmiştir. Söz konusu çalışmada 2008- 2012 yıllarında Azerbaycan’da faaliyet gösteren 1’i devlet ve 11 tanesi özel banka olmak üzere 12 tane bankanın etkinliğinin çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri modeli ile incelenip genel değerlendirmesini ve potansiyellerini iyileştirme önerileri sunulmuştur. Veri Zarflama Analizi (VZA) ile yapılan bu çalışmada girdi olarak bankaların kredi ve mevduatlar, çıktı olarak ise bankaların yıllık kâr miktarları kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Azerbaycan Bankacılık Sektöründe 2008–2012 yılları arasında seçilmiş olan 12 banka için ortalama etkinlik % 40,54 olarak bulunmuş ve krizin yoğun olduğu 2008 yılında bankaların ortalama etkinlik oranı % 32, sonraki yıllarda ise doğrusal etkinlik oranında artış izlenmiş ve bu değer % 40 dolaylarında hesaplanmıştır.

Tam Metin:

PDF