İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Feder-Ram Modeli

Betül KURT, Hilmi ZENGİN

Özet


Bu çalışmanın amacı, ithalatın ve alt kalemlerinin milli gelir ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahip olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlıkları ADF ve PP testleri, ithalatın milli gelir ve ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan ve dolayly etkileri Feder-Ram modeli, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri VAR ve Granger nedensellik analizleri kullanylarak araştırılmıştır. Dolaylı etkilere bakıldığında toplam ithalat, makine ve ulaştırma araçları ithalatı, işlenmiş maddeler ithalatı, çeşitli mamül eşya ithalatı, yatırım ve tıketim malları ithalatı katsayıları pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Gıda maddeleri ithalatının doğrudan etki katsayısının pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, makine ve ulaştırma araçları ithalatı ve işlenmiş maddeler ithalatının katsayılarının negatif fakat istatistikî açıdan anlamsız olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF