Emisyon Vergileri, Enerji Fiyatları ve Teknolojik Yenilik

Deniz AYTAÇ

Özet


Temel üretim faktörlerinden olan enerji ekonomik büyüme üzerinde doğrudan etkili bir faktör olarak ülkelerin ekonomik büyümelerini etkilemektedir. Bu etki enerji fiyatlarındaki artış nedeni ile çoğu zaman negatif yönlü olsa da uyarılan yenilik hipotezine göre, fiyat değişmeleri Ar-Ge yatırım etkileyerek, yeniliğin oranı ve yönüne tesir etmekte ve ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada enerji fiyatları (enerji vergileri dahil) ve yenilik arasındaki ilişki 1990-2014 yılları arasında Türkiye özelinde ele alınmış ve iki değişken arasında negatif yönlü bir nedensellik ilşkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Enerji fiyat artışlarının teknolojik yeniliği olumsuz etkilemesinde uygulanan enerji vergilerinin yapısı önemli bir rol oynamaktadır.

Tam Metin:

PDF