Materyalizm - Moda Giyim ilgilenimi - Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Abdulkadir Öztürk, Sima NART

Özet


Moda giyim ilgilenimi ve satın alma kararları tüketici davranışları alanında ilgi çeken araştırma konularıdır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin materyalist değerleri, moda giyim ilgilenimi ve plansız satın alma davranışları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Araştırma sorularına cevap bulmak in gerekli veriler hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde 462 üniversite öğrencisi ile görüşülmüştür. Bulgular öğrencilerin materyalist değer düzeylerinin yüksek düzeyde olmadığını, moda giyim ilgilenimi ve plansız satın alma davranışnda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha pozitif olduğunu götermektedir. Ayrıca, moda giyim ilgilenimi, materyalist eğilim ve plansız satın alma davranışı arasında aracı role sahiptir.

Tam Metin:

PDF