Minsky Haklı mıydı: 2008 Küresel Ekonomik Krizi Bağlamında Bir Analiz

Muhammed Veysel KAYA, Hasan Önder SARIDOĞAN

Özet


Bu çalışmada bir Post-Keynesyen iktisatçı olarak tanımlanan Hyman Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Teorisi ve 2008 yılında ABD'de başlayıp tüm dünyayı etkileyen küresel kriz ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Minsky, kapitalist ekonomilerde finansal sistemlerin kâr elde etme arzusu ile spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle sonuçlanmasının kaçınılmaz olduğunu söylemiştir. Minsky finansal sistemde yaşanan dengesizliklerin uygun para politikaları ile etkilerinin giderilebileceğini belirtmiştir. Ancak ekonomik birimlerin para kazanma hırsı krizlerin engellenmesi altında yatan en büyük etkenlerden biri olmuştur. Minsky, 1996'daki vefatından önce, mevcut kapitalizm sisteminin çok yakında küresel ölçekte bir krizle karşılaşacağını söylemiştir. 2008'de yaşanan ve etkileri devam eden küresel krizin hem finansal, hem de reel kesim üzerinde yıkıcı etkileri olmuştur. Bu kriz bizlere, Minsky'nin öngörüsünün ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

Tam Metin:

PDF