Tıbbî Atıkların Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi

Mustafa Necati CERRAHOĞLU, Harun KILIÇASLAN

Özet


Araştırmanın amacı tıbbî atıkların dünyada ve Türkiye’de sağlık harcamaları
üzerindeki etkisini incelemektir. Devletlerin kamu harcamalarını finanse etme
konusunda giderek daha fazla zorluklarla karşılaşmaları, harcamaların etkin
yapılması üzerindeki baskıları artırmaktadır. Bu açıdan sağlık hizmeti
sunumunun bir neticesi olarak ortaya çıkan tıbbî atıkların bertarafının önemi
artmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de tıbbî atıklarla ilgili mevzuat, çeşitli
ülkelerde üretilen tıbbî atık miktarları ve bertaraf maliyetlerinin azaltılma
çalışmaları ve bunların sonuçları ve Türkiye’nin bu açıdan durumu
irdelenmektedir. Türkiye’de tıbbî atıkların miktarı ve bunların bertarafı için
ödenen bedellerin de artmakta olduğu görülmektedir. Söz konusu bedellerin
sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle sağlık harcamaları üzerinde önemli etkileri
olabileceği tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF