Emek Payının Hesaplanması:Farklı Yaklaşımlar, Farklı Paradigmalar

Onur ÖZDEMİR

Özet


Bu çalışma ana akım yaklaşımlar nedeniyle mevcut durumda güncelliğini
belirli ölçülerde kaybetmiş emek payına yönelik hesaplama yöntemlerini ve
ardında yatan temel belirleyenleri incelemektedir. Günümüz koşullarının
politik ve sosyo-iktisadi yapısına bağlı olarak emek payını etkileyen dört ayrı
faktörden bahsedilebilir: (i) küreselleşme, (ii) teknolojik değişim, (iii) emek ve
mal piyasalarına yönelik uygulanan politikalardaki değişim ve (iv) özelleştirme
politikaları. Belirtilen faktörler temelinde emek payı altı farklı yönteme bağlı
olarak hesaplanabilir. Bu hesaplama yöntemlerinde ilgili yazın ise kendi
hesabına çalışanların gelir türünü içeren karma gelirlerin, işletme artığının ve
işgücü istatistiklerinin değişen yapısına göre farklılaşmakta ve ayrıca zaman
içerisinde ülkeler arası emek paylarının mevcut konumunu ortaya
çıkarmaktadır. Her bir yöntem emek payının ne kadar farklılaşabileceğini
gösterebilmesi dolayısıyla çarpıcı sonuçlar elde edilebilmesini beraberinde
getirmektedir.

Tam Metin:

PDF