Uluslararası Sistemde Küresel Yönetişim ve G20

İlknur ŞİMŞEK

Özet


Bu çalışmada 1997 Asya Finans Krizi sonrası kurumsallaşan G20’nin küresel
yönetişim sistemindeki gelişimi ve yeri analiz edilmektedir. Günümüzde
G20’nin bürokratik bir yapıdan küresel zirveler düzenleyen bir karaktere
evrilmesinin mantığı küresel yönetişim bağlamında irdelenecektir. Bu
bağlamda G20’yi içeriden statükoya meydan okuyacak bir platform olarak
gören önemli yükselen güçler ile gelişmiş ülkelerin tepkileri de ele alınacaktır.
Yöntem olarak, uluslararası sistemde küresel yönetişim tartışmalarına dair bir
teorik çerçeve ortaya konacak, bu teorik çerçeve bağlamında küresel
yönetişimin yüklerini paylaşmak ve katılımcı bir platform oluşturmak amacıyla
G20’nin kurumsal faaliyet alanı ve politika gündemini genişletme çabaları
masaya yatırılacaktır. Ardından, finansal istikrardan farklı alanlara yayılan
G20 faaliyetlerinin kalıcı bir sekreterya ve kurumsal altyapı eksikliğinde yol
açtığı performans ve meşruiyet tartışmalarına dikkat çekilecektir. 2008 Küresel
Ekonomik Kriz sonrasında ABD, küresel yönetişim yapısını daha kalıcı bir
şekilde değiştirmek istemiştir ve bu istek G20 grubunun kurumsal bir yapı
olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur tartışması bu çalışmaya temel
oluşturmuştur.

Tam Metin:

PDF