Gelişmekte Olan Ülkeler ve Cari İşlemler Dengesinin Uzun Dönem Belirleyicileri

Oğuz TÜMTÜRK

Özet


Bu çalışmanın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerde genelde açık verme
eğiliminde olan cari işlemler dengesini ve bu dengeyi uzun dönemde etkileyen
makroekonomik değişkenleri analiz etmektir.   Çalışmada, cari işlem dengesini
etkileyen temel faktörler Türkiye, Meksika, Kolombiya, Polonya ve Güney
Afrika gelişmekte olan ülkeleri için ARDL (Autoregressive Distributed Lag
Model) sınır testi (bound test) ve hata düzeltme modeli aracılığıyla analiz
edilmiştir. Sonuçlar, söz konusu ülkelerde cari işlemler dengesinin en çok
etkilendiği değişkenlerin reel efektif döviz kuru, dış ticaret dengesi ve para
arzında meydana gelen değişimler olduğunu ortaya koymuşur. Bununla
birlikte, ikiz açık hipotezinin Türkiye ve Güney Afrika’da geçerli olduğu
yönünde bulgulara ulaşılırken, bütçe dengesi ve dış dünya faiz oranları cari
işlemler dengesi üzerinde daha az etkili faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Tam Metin:

PDF