Ekonomik Kriz Dönemlerinde Aile Bireylerinde Kararların Optimizasyonu: Azerbaycan Örneği

Javid NURUZADE, Çisem BEKTUR

Özet


Günümüzde ekonomi, hukuk, politika, uluslararası ilişkiler, yapay zeka,
biyoloji ve bir çok farklı alanlarda kullanılan oyun teorisi yapılan bu
çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde krizi atlatmak ve ailelerde
stratejik karar vermede doğru dengenin bulunması için kullanılmıştır.
Çalışmada dünyada genel olarak yaşanan ekonomik krizler ve onların
yaranma nedenlerine, sonuçlarına değinilmiş, 2015 yılı Azerbaycan’da
yaşanan ekonomik krizin yaranma nedenleri ve kriz sonrası bu
durumun aile bireyleri üzerindeki mali ve manevi etkisi, krizler zamanı
bu durumun az hasar görerek atlatılması konusunda ailelerin
ürettikleri optimal fikir stratejileri oyun teorisi çerçevesinde
incelenmiştir. Yapılan anket çalışmasıyla 250 kadın ve 250 erkek
tesadüfi örnekleme yoluyla seçilerek sorulara verilen yanıtlar ilk önce
SPSS 24 bilgisayar programında sayısallaştırılarak Frekans ve
Tanımlayıcı İstatistik analizleri yapılmıştır. Sonraki aşamadaysa oyun
kuramında denge matrisi için Bulanık Bilişsel Haritalama yöntemi ile
merkeziyet değeri hesaplanarak optimal fayda ve karar bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF