Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi

Muhsin KAR, Hüseyin AĞIR, Sena TÜRKMEN

Özet


Nüfus artışı ve sanayi üretimindeki gelişmelere bağlı olarak, enerji
tüketimi ile enerji tüketimi içerisindeki elektrik enerjisinin tüketimi de
artmaktadır. Çoğu ülkenin elektrik enerjisi kullanımında dış dünyaya
bağımlı olması, enerjiye stratejik bir ürün statüsü kazandırmakta ve hem
politika yapıcılar hem de araştırmacılar için elektrik tüketimi ve ekonomik
büyüme tartışmaları güncelliğini korumaktadır. Ülke grupları ve ülke
örnekleri üzerine yapılan çok sayıdaki çalışmada, elektrik enerjisi tüketimi
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki birbirinden farklı değişkenler
yardımıyla araştırılmaktadır. Bütün bu literatürdeki ortak sonuç ise,
enerjiyi verimli kullanan ülkelerde ekonomik büyümenin olumlu etkilendiği
şeklindedir. Bu çalışmada, 1970-2014 dönemi verileriyle gelişmekte olan
bazı ekonomiler için, ekonomik büyüme modeli elektrik enerjisi tüketiminin
yanı sıra, ihracat ve karbondioksit emisyonu değişkenlerini de kullanarak
yeni nesil ekonometrik yöntemler aracılığıyla tahmin yapılmaktadır.
Ampirik sonuçlar, elektrik enerjisi tüketiminin ekonomik büyümeyi olumlu
etkilediğini ortaya koymakta ve büyüme amacına yönelik olarak elektrik
arzını arttırıcı politikaların desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Tam Metin:

PDF