Katılım Hesaplarına Yapılan Yatırımlardan Elde Edilen Gelirlerin Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

İlyas CEYHAN, Fatih YARDIMCIOĞLU

Özet


Katılım bankalarının çalışma prensipleri ile konvansiyonel bankaların çalışma
prensipleri birbirinden farklı olmasına rağmen, katılım bankalarının fon
kullandırma işlemlerine ait muameleler ve katılım bankalarına yatırım
yapanların elde ettikleri kar payları, büyük oranda konvansiyonel bankaların
faaliyetleriyle aynı esaslar üzerinden vergilendirilmektedir. Bu çalışmanın
amacı katılım hesaplarına yapılan yatırımlardan elde edilen gelirlerin Türk
Vergi Mevzuatı karşısındaki durumunun tespit edilmesidir. Bu çalışma ile
katılım bankacılığının faaliyetlerinin yürütülmesinde vergi mevzuatından
kaynaklı sorunlar ve vergi mevzuatı ile uyumsuz olduğu düşünülen yönler
ortaya konulacaktır. Çalışma faizsiz finans uygulamalarının Türk vergi
mevzuatına / Türk vergi mevzuatının faizsiz finans uygulamalarına uyumuna
katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu amaçla katılım bankalarına yapılan
yatırımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler
ortaya konulmuş, vergi mevzuatının bu gelirlere bakış açısı değerlendirilmiş ve
sorunlu olduğu değerlendirilen hususlara ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir.

Tam Metin:

PDF