Sakarya İli Çalışan Kesimin Yatırım Kararlarının Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi

Murat GENÇ

Özet


Davranışsal finans, bilgisel piyasa etkinliğinden sapmaları ve piyasadaki kişilerin tam rasyonel olmayan davranışlarını sergiler. Davranışsal finans, psikoloji ile finansı bir arada inceler. Çalışmada Sakarya ilindeki çalışan kişilerin yatırım davranışlarının davranışsal finans açısından etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket rastgele seçilmiş 250 çalışana uygulanmıştır. Veriler ile SPSS 20 programında frekans analizi yapılmıştır. Sonuçta çalışan kişilerin yatırım davranışlarındaki seçimlerinde psikolojik faktörlerden etkilendikleri tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF