Etkin Piyasa Hipotezi ve Davranışsal Finans Modelleri, BİST-100 Endeksinde Anomali Testi

Gizem GÜMÜŞ, Çisem BEKTUR

Özet


Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze oluşturulan finansal teorilerin farklılığını araştırmak ve piyasanın etkinliğini bozan anomalilerden Ocak Anomalisinin varlığını araştırmaktır. Bu teorilerin içinden en önemli olanlardan biri de genel finans teorisini de kapsayan Etkin Piyasa Hipotezidir. Etkin Piyasa Hipotezinin en önemli kavramı yatırımcıların rasyonel olduğu ve piyasadaki tüm bilgilerin fiyatlara yansımasıdır. Fakat bu görüş anomali varlıklarından ötürü reddedilmiş ve yeni bir kavram olarak Davranışsal Finans ortaya çıkmıştır. Çalışmada Etkin Piyasa Hipotezi ve bunun karşısında duran insan psikolojisini de kapsayan Davranışsal Finans etkinliğini incelenmiştir. Aralarında ki en önemli farklara bakarak BİST 100 endeksi 2000-2018 için Güç Oranı testi Ocak Ayı Anomalisi için uygulanmıştır. Ayrıca Ocak Ayı etkisinin varlığı araştırılmıştır.


Tam Metin:

PDF