Antalya İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Mekânsal Ekonometri İle İncelenmesi

İlimdar ÇELİK, Erkan TURGUT

Özet


Bu çalışmanın temel amacı, Antalya ilinde konut fiyatlarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Mayıs-Haziran 2018 döneminde Antalya ilinde satışa sunulan 26802 konuttan tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen 321 adet konut üzerinde çalışma yapılmıştır. Konut fiyatları ve konutların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla öncelikle mekânsal bağımlılık ve mekânsal değişimi dikkate almayan EKK Modeli ve mekânsal bağımlılığı ve değişimi dikkate alan mekânsal modeller ile tahmin edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre mekansal bağımlılığın ve değişimin göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Elde edilen pozitif ve anlamlı mekansal etki birbirine yakın olan konutlarda benzer fiyatlama davranışı olduğu ve fiyatı yüksek olan konutun yakınındaki konutun da fiyatı arttığını göstermektedir. LM testi yardımıyla tercih edilen mekansal hata modeli modele eklenen deniz, avm, üniversite, okul, havalimanı, otogar ve hastaneye olan uzaklığın yanı sıra modele dahil edilmeyen bölgesel alt yapı yatırımları, çevre kirliliği, piyasa yapısına yönelik eksik bilgi gibi değişkenlerden de kaynaklı olabileceğini söylemektedir. Mekansal hata modeli sonuçlarına göre; Antalya ilinde konutların fiyatlarını en fazla arttıran konut özellikleri oda sayısının fazla olması, dairenin metrekaresinin büyük olması, binanın katsayısının fazla olması, dairedeki banyo sayısının fazla olması sonucuna varılmıştır. Konut fiyatını düşüren konut özellikleri ise ilçe nüfusunun artması, dairede balkonun bulunmaması, dairenin site içerisinde olmaması olarak belirlenmiştir. Diğer yandan konutun denize olan uzaklığı, alışveriş merkezine olan uzaklığı arttıkça konut fiyatı üzerinde negatif bir etkiye yol açtığı sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF