Kamu ve Özel Tüketim Harcamalarının Hızlandıran Etkisi

Adil AKINCI

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de 2003:Q1-2018:Q2 döneminde kamu ve özel tüketim harcamalarının toplam yatırımlar üzerinde yarattığı değişim, zaman serisi analizi yöntemlerinden Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, özel tüketim harcamaları ile yatırım harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, ayrıca uzun dönemde özel tüketim harcamalarında meydana gelecek %1’lik bir artışın yatırımlar üzerinde %2.06’lık artışa neden olacağı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, kamu tüketim harcamaları ile yatırım harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, ayrıca uzun dönemde kamu tüketim harcamalarında meydana gelecek %1’lik bir artışın yatırımlar üzerinde %0.86’lık azalışa neden olacağı tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF