Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Ekonomilerine Etkileri

Gökhan KARTAL, Serdar ÖZTÜRK

Özet


Arap Baharı olayları, 2010 yılının sonlarına doğru Tunus’ta bir seyyar satıcının tezgahının zabıta tarafından kaldırılması sonucu kendini yakmasıyla başlayıp bölgeye yayılan bir isyan hareketidir. Bölge insanlarının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi taleplerinin yanı sıra çeşitli terör grupları ve dış müdahaleler sonucu büyüyen olayların ekonomik, sosyal ve siyasal birçok etkisi olmuştur. Bu çalışmada bu olayların bölge ekonomilerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada nominal GSYH, büyüme, dış ticaret, işsizlik, enflasyon, DYY, askeri harcamalar ve dış borç stoku verileri kullanılarak grafik ve tablolar yardımıyla yapılan incelemede olaylarının bölge ekonomilerini derinden etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmada dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Arap Baharı olaylarının petrol ve doğal gaz üretim ve ihracat verilerine de yer verilmiş, bölge ülkelerinin genelinde bu verilerin olumsuz etkilendiği sonucu elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF