Sakarya'da Kobi'lerde İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Algı Araştırması

Venhar SULİMANI

Özet


Bu araştırmanın amacı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) İnsan Kaynakarı Yönetimi algısının araştırılmasıdır. Araştırmada, literatür taraması ardından, katılımcılarla yapılan anketlerin SPSS programında analiz edilmesi ile tamamlanan nicel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamını Sakarya’da faaliyet gösteren toplam 9 sektörden 278 KOBİ oluşturmaktadır. Örneklem; gıda sektöründen 76, taşımacılık sektöründen 67, dokuma-giyim sektöründen 45, makine üretim sektöründen 19, petro-kimya sektöründen 18, orman sektöründen 17, yapı-inşaat sektöründen 15, metal-çelik sektöründen 12 ve elektrik sektöründen 9 firmadan oluşturulmuştur.

Çalışma üç bölümde yapılandırılmıştır. İlk bölümde KOBİ kavram ve kapsamı, ikinci bölümde İKY kavram kapsam ve fonksiyonları incelenmiştir. Üçüncü bölüm araştırma süreci ve bulgularına ayrılmıştır. Çalışma sonucunda Sakarya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin aradıkları nitelikte işgücü bulmakta zorlandıkları, standart ölçüm yöntemlerinin çoğunlukla olmadığı, insan kaynakları yönetimine stratejik olarak önemli bulmalarına rağmen yarısına yakınının İKY bölümleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı bulgularına ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF