Altın Mücevherat Sektörünün Vergilendirilmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Zeynep ARIKAN, Hakan BAY, Furkan KILINÇ

Özet


Ülkemizde altın mücevherat üretim geleneğinin kökleri 5000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün uygarlıklar, başta dini ve estetik amaçla olmak üzere birçok nedenle kendi stilleriyle takı tasarlamışlardır. Günümüzde ise ülkemizdeki altın mücevherat sektörü, geçmişinin vermiş olduğu kültürü ve sorumluluğu taşıyan, yenilikçi tasarımlar modern teknoloji ve teknikleri kullanan bir sektör olarak Dünya’da ilk 10 ülke arasında yerini almaktadır. Ülkemizde altın mücevherat sektöründe faaliyette bulunan 50 adet büyük şirket mevcuttur. Bu şirketler 200 ile 1500 arasında kalifiye eleman çalıştırmakta ve sektörde yaklaşık 250.000 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır (Ticaret Bakanlığı, 2018:1). Altın mücevherat sektörünün ülkemizde bu denli gelişmiş olması, bu sektörün vergilendirilmesine ayrı bir önem katmıştır. Yapılan işin nevine göre altın mücevherat sektörüne yönelik, hem gelir hem de kurumlar vergisi yönünden düzenlemeler yapılmış, sektör katma değer ve özel tüketim vergilerine konu olmuştur. Bu çalışmada altın mücevherat sektörünün tarihsel ve günümüzdeki gelişimi ele alınarak vergilendirilme yöntemleri incelenecektir. Çalışmanın son kısmında sektörün vergisel sorunlarına değinilerek, çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Tam Metin:

PDF