İktisat Sosyolojisi: İktisadi Davranışlara Sosyolojik Bir Bakış

İsmail KİTAPCI

Özet


İktisat sosyolojisi iktisadi davranışlara sosyolojik bir bakış açısı getirmektedir. Aynı zamanda iktisat sosyolojisinin çok disiplinli özelliği iktisadi davranışların analiz edilmesinde rasyonel olmayan unsurların da incelenmesini sağlamaktadır. İktisat sosyolojisi neoklasik iktisadın soyut ve normatif modellemelerine karşı bütünsel, tarihsel ve karşılatırmalı bir yaklaşım getirmektedir. Bu çalışmada klasik iktisat sosyolojisinden yeni iktisat sosyolojisine gelinen süreç tarihsel bir perspektiften ve neoklasik iktisat eleştirisiyle anlatılmaktadır.

Tam Metin:

PDF