Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Karşılaştırılması

Yakup DİKİCİ

Özet


Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarının 2012 ile 2016 yılları arasındaki performanslarını çok kriterli karar verme yöntemine göre karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada 2012 – 2016 yılları arasında faaliyet gösteren toplam 26 bankanın finansal performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve VIKOR ile değerlendirilmiş ve bankalar performanslarına göre sıralanmıştır. Banklara ait sermaye yeterliliği oranı, özkaynak, toplam aktifler, net bilanço pozisyonu, vergi öncesi kar ve faiz gelirleri gibi veri kalemleri BDDK’dan temin edilerek incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılım bankalarının TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle yapılan değerlendirmede mevduat bankalarından daha düşük bir performansa sahip olduğu görülmüştür.

Tam Metin:

PDF