Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi

Arzu UZUN, Murat DEĞİRMEN

Özet


Globalleşen dünya ekonomisinde, endüstriyel işletmeler yalnızca bulundukları ülkelerde değil, dünya çapında pek çok işletme ile rekabet etmek durumundadırlar. Küresel rekabette başarılı olabilmeleri için gereksinim duyulan insan, teknoloji ve sermaye kaynaklarının yanı sıra en önemli kaynak enerjidir. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinden itibaren enerji verimliliği, dünya ekonomilerinin gündemindedir. Endüstriyel işletmeler açısından enerji verimliliği hem çevresel bir sorun, hem sürdürülebilirlik açısından ele alınan stratejik bir problem, hem de artan rekabet ile birlikte maliyetlerin düşürülmesi için güncel bir zorunluluktur. Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ve optimize edilmesi yöneticiler açısından önemli bir problem olarak ortaya çımıştır. Enerjinin verimli şekilde tüketilmesi için kullanılan yöntem ve araçlar iyi bilinmelidir. Bu çalışmada, endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak üzere uygulanan enerji yönetimi sistemleri, enerji etütleri ve pinch analizine yer verilmiştir.

Tam Metin:

PDF