Türkiye’de Arge Harcamaları, İhracat ve Büyüme Arasındaki İlişki: 1996-2016

İbrahim KÜLÜNK

Özet


Bu çalışmada Türkiye’nin 1996 – 2016 yılları arasında Ar-Ge harcamaları, İhracat ve GSYH serileri arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerinde pozitif etkisinin olduğu, ihracatın da büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ar-Ge harcamaları ile GSYH arasında ise doğrudan bir ilişki bulunamamıştır.

Tam Metin:

PDF