Küreselleşme Sürecinde Yerel Ekonomik Kalkınma: Gaziantep Örneği

Ercan KILINÇ

Özet


Küreselleşme süreci ile birlikte rekabet koşulları sürekli değişim göstermekte ve sürdürülebilir bir kalkınma için değişen konjonktüre uyum sağlamak kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bu bağlamda yerel kalkınmanın gerçekleşebilmesi öncelikle yerel aktörlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda inisiyatif alarak sürdürülebilir kalkınma için politika üretmelerine bağlıdır. Gaziantep ekonomisi; yenilikci, teknolojiye dayalı katma değeri olan nitelikli ürün geliştirme ve üretim kapasitesi ile birlikte ihracata dayalı sanayisi sayesinde son 20 yılda ülkemiz ekonomisinden iki kat fazla büyüme göstermiş, bu durum Gaziantep ekonomisini görece bir şekilde diğer şehirlerden farklı kılmaktadır. Gaziantep, ülkemizin kalkınma sürecinde doğu ve batı arasında ekonomik entegrasyonu sağlamaktadır. Gaziantep’in dış ticaretinde en önemli paydaşları olan Ortadoğu ülkelerinin yaşamış olduğu iç isyanlar ve kaotik gelişmeler şehir ekonomisinin gelecek yıllar açısından tehdit edebilir, dezavantajı konuma sürükleyebilir. Gaziantep’in yakalamış olduğu yerel kalkınma başarısını gelecek yıllarda da sürdürebilmesi için sınır ülkelerde yaşanan iç karışıklıkların etkisini minimize etmek amacıyla yeni ve güvenli pazarlar bulması büyük gereklilik arz etmektedir.


Tam Metin:

PDF