Kocaeli İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Yatay Kesit Analizi ile İncelenmesi

Enes ELLİBEŞ, Şakir GÖRMÜŞ

Özet


Hedonik fiyatlama modelleri söz konusu malın özelliklerinin fiyatlar üzerinde oluşan etkilerini araştırmak için kullanılmaktadır. Hedonik fiyat modeli, heterojen malların fiyatının onu oluşturan tüm farklı özelliklerin marjinal fiyatının toplamından kaynaklandığını varsayar. Bu durumlardan hareketle bu çalışmada, Kocaeli ilinde bulunan konutların fiyatını etkileyen faktörler 9 mahalleden seçilen 180 konut için yatay kesit analizi kullanılarak incelenmiştir. Mahalleler gelir gruplarına göre üst, orta ve alt gelir grubu olarak üçe ayrılmıştır. Tüm grupları kapsayan modellemenin yanı sıra her grup için ayrı modelleme yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre tüm gruplarda ebeveyn banyosu, dubleks, bulunduğu kat, arsa m2 fiyatı, havuz, metrekare ve site özelliklerinin konutların metrekare fiyatlarını pozitif etkilemektedir.

Tam Metin:

PDF