Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği

Şule Yüksel YİĞİTER, Turgut KARABULUT, Salim Sercan SARI

Özet


Ülkemizde ilerleme gösteren önemli göstergelerden biride sınai endeksidir. Birçok makroekonomik değişkenin sınai endeksine etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışma ile 1998- 2003 yılları arasında enflasyon, döviz kuru ve GSYH değişkenlerinin sınai endeksi ile arasındaki nedenselliğin olup olmadığı VAR analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak nedensellik, etki-tepki analizi ile tekrar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak sınai endeksi ile GSYH ve döviz arasındaki ilişkinin negatif olduğu belirtilmiştir.

Tam Metin:

PDF