Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Dış Yardımların Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Yatay Kesit Analizi İle Bir İnceleme

Fazlı YILDIZ

Özet


Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma, dış yardım ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada 102 gelişmekte olan ülkenin 2015 yılı verileri kullanılarak, yatay kesit analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın ampirik bulgularına göre, gelişmekte olan ülkelerde dış yardım kullanım oranının yoksulluğu azaltıcı ve insani gelişmişlik düzeyini de arttırıcı etkisi vardır. Dış borçluluk düzeyinin ise yoksulluğu arttırıcı ve insani gelişmişlik düzeyini azaltıcı etkisi olduğu test edilmiştir. Genel olarak araştırma sonuçları, dış yardım düzeyinin yoksulluk üzerinde azaltıcı ve dış borçluluk düzeyinin ise yoksulluğu arttırıcı etkisi olduğunu göstermiştir.

Tam Metin:

PDF