İsraf Ekonomisinin Önlenmesinde Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların Önemi: Türkiye Örneği

Resül YAZICI, Ayla YAZICI

Özet


Üretim ve tüketimin kendi halinde piyasa koşullarına bırakılması, bu işlevlerin dengesiz bir şekilde gerçekleşmesine; çevre sorunlarına; fiyat istikrarsızlıklarına veya nihayetinde ekonomik krizlere yol açabilmektedir. Bu yüzden özellikle üretim ve tüketim süreçlerinin bilinçli ve israf etmeden gerçekleştirilebilmesi için piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi önem kazanmaktadır. Fakat bu işi yapacak kurumların özerk olması ve buralarda çalışacakların, görev alanların da özel düzenlemeye tabi olması gereklidir. Çünkü piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi kamu hizmeti olmakla birlikte, klasik kamu hizmetlerinin yürütülmesi mantığından farklıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de, Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların, üretim ve tüketim süreçlerini, bilinçli bir şekilde ve kaynakları israf etmeden nasıl düzenleyebileceği ve denetleyebileceği verilmeye çalışılacaktır. Bunun için de, şu an sistemde olan ve yeni kurulabilecek kuruluşlar bazında örneklendirilerek öneriler verilmeye çalışılacaktır.

Tam Metin:

PDF