Homo Economicus Mu? İslami İnsan mı?

Serkan DİLEK, Orhan KÜÇÜK, Recep ÖZDİREK

Özet


İktisat bilimi, “Homo Economicus” insanı modellerinde kullanmıştır. Sadece kendi çıkarını düşünerek iktisadi kararlarını veren Homo Economicus insan, İslam toplumlarındaki insanların davranışlarına uymamaktadır. İslam toplumlarında insanlar kendi çıkarlarının dışında çevrelerinin de çıkarlarını düşünmektedir. İslami insan kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra çevresinin ihtiyaçlarını düşünmektedir. Dolayısıyla Batı’da gelişen iktisat teorilerinin İslam toplumları için uygun olmadığı görülmektedir. İslam toplumları için yeni iktisat teorilerinin kurulması için İslami insan modelinin ortaya konulması gereklidir. Bu çalışmada Homo Economicus ile İslami insan arasında olan farklar araştırılmıştır. Daha sonra İslami toplumlar için kurulacak iktisat teorisinde kullanılan İslami insanın taşıması gereken özellikler incelenmiştir

Tam Metin:

PDF