Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ

Özet


Finansal piyasaların şekillenmesinde beklentiler önem arz etmektedir. Bu bağlamda finansal piyasalara dair beklentilerin ne yönde değiştiğini belirlemek amacıyla çeşitli anketler yapılarak güven endeksleri yayınlanmaktadır. Bu çalışmada TCMB tarafından yayınlanan finansal hizmetler güven endeksi ile finansal piyasaların göstergesi olarak görülen BİST 100 endeksi ve finansal piyasaların regüle edilmesinde bir araç olarak kullanılan TCMB net fonlama arasına bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı Granger (1969) nedensellik ve Breitung ve Candelon (2006) frekans nedensellik analizleri ile test edilmiştir. Finansal hizmetler güven endeksi verisinin hesaplanmaya başladığı tarihe uygun olarak örneklem dönemi Mayıs 2015 ile Ağustos 2017 aralığı olarak belirlenmiştir. Aylık frekanstaki veriler ile gerçekleştirilen analiz sonucunda finansal hizmetler güven endeksi ile BİST 100 endeksi arasında uzun dönem, kalıcı ve karşılıklı, finansal hizmetler güven endeksinden TCMB net fonlamaya doğru tek yönlü orta vadede geçici nedensellik tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF