Doğrudan AR-GE Etkisi ve Teknolojinin Difüzyonu: Türkiye Örneği

Özlem FİKİRLİ, Mustafa Emir YÜCEL

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de 1990-2015 yılları arasında toplam faktör verimliliği (TFV) ile doğrudan Ar-Ge etkisi ve teknolojinin difüzyonu arasındaki ilişki incelenmektedir. Doğrudan Ar-Ge etkisi, toplam Ar- Ge yatırım harcamalarından oluşturulan toplam Ar-Ge sermaye birikimi değişkeni ile analiz edilmiştir. Teknolojinin difüzyonu ise, ithalat oranı ve doğrudan yabancı yatırımlar değişkenleri ile incelenmiştir. Türkiye’de Ar-Ge yatırım harcamaları ve teknoloji difüzyonunun toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisi, bu iki kanalın bir arada bulunması ile ortaya çıkmaktadır.

Tam Metin:

PDF