Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforları

İlhan TURAN

Özet


Günümüzde, enerji sorunları giderek önemini artırmaktadır. Bu sorunun çözümü geleneksel enerji kaynakları yerine yeni ve daha etkili enerji kaynaklarının kullanımını gündeme getirmektedir. Bu enerji kaynaklarından biri de nükleer santrallerdir. Nükleer santraller büyük çapta enerji üretmekle ün salmışlardır. Bununla birlikte nükleer santrallerinin kullanımı özellikle kazalar sonrasında çok büyük afetlere neden olmakta etkisi uzun yıllar sürmektedir. Bu nedenle bugünkü dünyanın güncel tartışmalarından birisi nükleer santrallerin kurulmasının ülkeler için gerekli olup olmadığı ile ilgilidir. Araştırma 2016-2017 güz döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiş olup 110 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırma metafor analiz etme yöntemine göre değerlendirilmiştir. Nükleer santral destekleyici olan karşı çıkan ya da kararsız kalan öğrenciler gerekçelerini metaforik olarak açıklamışlardır. Öğrencilerin görüşlerini açıklarken oldukça tutarlı düşünceler ürettikleri görülmüştür.

Tam Metin:

PDF