Cari Açık Problemi Çerçevesinde Türkiye’de Ara Mal ve Enerji İthalatı

Erhan Nuh ÖZTÜRK

Özet


Cari açık, ülkelerin ekonomi politikalarında rasyonel karar alabilmelerindeki en önemli makroekonomik göstergelerinden biridir. Buna karşın ülkelerin sürdürülebilir ve istikrarlı kalkınma politikalarında son yıllarda kronik bir sorun haline gelen cari açığı kontrol altında tutmaları gerekir. Türkiye’nin de cari açık vermesindeki temel unsurlar ara mal ve enerji ithalatıdır. Bu çalışmada, cari açığın temel belirleyici faktörleri, ülke ekonomileri için önemi araştırılmış ve Türkiye’nin yıllar içindeki ara mal ve enerji ithalatına ilişkin veriler kıyaslanarak analiz edilmiştir.

Tam Metin:

PDF