İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Maliyeti (2005-2014)

İlter BEKAR, Deniz ORUÇ, Ebru BEKAR

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye de 2005 – 2014 yılları arasında meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının görünür ve görünmeyen maliyetlerinin hesaplanması, maliyetleri etkileyen faktörlerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2005 ile 2014 yılları arasında yayınlanan istatistik yıllarından elde edilen verilerle Türkiye’deki iş kazası ve meslek hastalıkların seyri ve ülke ekonomisine olan ekonomik yükü hesaplanmaya çalışılmıştır. Ülke ekonomisine olan maliyetin hesaplanmasında iş göremezlik süreleri ile ortalama günlük işçi kazancının çarpılması yöntemi kullanılmıştır. 2005–2014 yıları arasında toplam 990.587 iş kazası meydana gelmiş bu kazalardan dolayı 12.617 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde 5.709 çalışan meslek hastalığına yakalanmış 56 çalışan hayatını kaybetmiştir. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda kaybedilen iş göremezlik gün sayılarına bakıldığında 2005-2014 yılları arasında 582.774 günü hastanede yatarak olmak üzere toplam 18.464.857 işgünü kaybı yaşanmıştır. Son on yılda iş kazaları ve meslek hastalıklarının ülke ekonomisine olan ekonomik yükü 67.887.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Tam Metin:

PDF