OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi

Nadir EROĞLU, Dilek ALTAŞ, Turgut ÜN, Mustafa İlker ULU

Özet


İktisat tarihi boyunca gelir dağılımı eşitsizliği, en çok tartışılan ve çözümü adına en çok mücadele edilen konulardan biridir. 1990’lı yıllardan itibaren gelir dağılımı eşitsizliği tüm dünyada olduğu gibi OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinin birçoğunda artmıştır. Sosyal yardım harcamaları, gelir dağılımı eşitsizliğini doğrudan düzenleyen en önemli araçlardan birisidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin de yer aldığı 21 OECD ülkesi için 2004-2011 döneminde sosyal yardım harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi Panel Veri Analiziyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sosyal yardım harcamaları gelir dağılımını olumlu yönde etkilemektedir. Sosyal yardım harcamaları arttığında gelir dağılımı eşitsizliği azalmaktadır. Gelir dağılımının düzenlenmesinde sosyal yardım harcamalarının eğitim harcamalarından daha etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca, işsizlik ve nüfus artışının gelir dağılımı eşitsizliğini olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. Dışa açıklık, eğitim harcamaları, yaşlı nüfus ve eğitime katılım ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF