Çevre Sorunları, Uluslararası Ticaret ve Kuruluş Yeri Tercihleri

Yusuf BAYRAKTUTAN, İlker İNMEZ

Özet


Küresel ölçekte çevre sorunlarının mahiyeti, uluslararası ticaretin serbestleşmesi ile çevre sorunları arasındaki ilişkinin sorgulanır hale gelmesine yol açmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çevre politikaları farklılığının, ticaret yönü ve endüstrilerin kuruluş yerine olası etkileri, akademik tartışmalara da konu olmuştur. Endişeler, kirli endüstrilerin, sıkı çevre politikası uygulayan gelişmiş ekonomilerden, daha zayıf çevre politikası uygulayan ülkelere yöneldiği izleniminden kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kirlilik yoğun üretimde uzmanlaşmasına neden olacak bu süreç, çevre sorunlarının küresel ölçekte azaltılamaması hatta artması ile sonuçlanabilecektir. Doğrudan yabancı yatırımların, çevre politikalarına bağlı olarak kuruluş yeri seçimini belirleyeceği iddiası, kirlilik sığınağı hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma, 1970’lerde başlayıp 1990’lardan itibaren artarak süren serbest ticaret, çevre sorunları ve kuruluş yeri seçimi tartışmalarını değerlendirmektedir. GOÜ’lerin, kirli endüstrilerin merkezi haline gelerek ihracat yoluyla GÜ’ler ve dünyanın ihtiyaçlarını sağlaması, maliyet açısından cazip görünse de, küresel yaşam kalitesi açısından trajik sonuçlar doğurabilecektir.

Tam Metin:

PDF