Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: 1988-2014

Uğur UYĞUN, Fatih YARDIMCIOĞLU

Özet


Bu çalışmada 1988-2014 dönemi için Türkiye ekonomisindeki işsizlik oranları ve ekonomik büyüme oranları arasındaki ilişki nedensellik analizi ve eşbütünleşme analiziyle araştırılmaktadır. Bu amaçla ilgili yıllar için ilk olarak Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yapılmıştır. Daha sonra işsizlik oranı ve ekonomik büyüme değişkenlerine Toda-Yamamoto ve Granger nedensellik testleri uygulanmıştır. Son olarak serilerin birlikte hareket edip etmediklerini belirlemek amacıyla verisetlerine ARDL Sınır Testi uygulanmıştır.

Tam Metin:

PDF