Gelirin Optimal Vergilendirilmesi: Teori ve Politika

Hünkar GÜLER

Özet


Optimal vergi politikasında gelirin düz oranlı vergilendirilmesi, yüksek gelire sıfır marjinal vergi oranı uygulanması ve vergilendirmenin dolaylı vergilere kaydırılması gibi üç eğilim gözlenmektedir. Bu eğilimlere paralel olarak, optimal vergiden optimal vergi politikasına doğru bir kayma söz konusudur ve son dönemde optimal vergi oranları tartışılmaktadır. 1980 sonrasında, OECD ülkeleri gelir vergisi dilimlerini azaltmış, marjinal gelir vergisi oranlarında indirime gitmiş ve vergiyi tabana yaymışlardır. Türkiye'de de benzer eğilimler görülmekle birlikte vergilendirme ücretlilerden kesilen gelir vergisi ve dolaylı vergilere kaymaktadır. Vergi tarifesinin üst dilimine sıfır marjinal vergi oranı uygulanması ve alt gelir grupları için negatif gelir vergisinin dikkate alınması düşük ve yüksek ücretlerde adalet ve etkinlik dengesini sağlarken orta gelir grupları ihmal edilmektedir. Bundan dolayı, özellikle, orta gelir grubundaki evli ve çocuklu ailelere yönelik vergi ve sosyal transferlerle dolaylı vergilerin adalet açısından gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Tam Metin:

PDF