Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Akif Ziya BAYRAK, Kezban CİHAN, Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU, Önder DİLEK

Özet


Bu çalışmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin kredi kartı sahiplilik oranlarını ve kredi kartı kullanmaya yönelik motivasyonlarını incelemektir. Özellikle çalışma iki soruya cevap aramaktadır: Bir üniversite öğrencisinin kredi kartı sahibi olmasındaki ve kullanmasındaki sebep nedir, kredi kartı kullanımında bölüm, sınıf veya demografik farklılıkların etkisi var mıdır? Bu amaçla öncelikle öğrencilerle yüz yüze anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler ışığında, öğrencilerin bölüm ve sınıflarına göre kredi kartı tercih nedenleri ve kullanım amaçları arasında farklılığın olup olmadığına varyans analizi ile test edilmiştir. Son olarak da öğrencilerin cinsiyet, yaş grubu, burs durumu, öğrenim gördüğü program, ikamet durumu ve ailenin aylık geliri düzeyi ile kartı kullanımları ve sahipliği arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda öğrencilerin kredi kartı sahipliğinde, kredi-burs aldıkları bankanın ek olarak kredi kartı vermesinden dolayı oranın yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenim kredi durumu, ailenin gelir seviyesi ve sınıfı kredi kartı kullanımını etkilemektedir. Öğrenciler kredi kartını taksitli alışveriş imkanı sağladığı için kullanmaktadır. Kredi kartını faydalı ve güvenli gören öğrencilerin kredi kartı sahiplik oranı daha yüksek çıkmıştır. Bu araştırmanın pratik bir sonucu da banka yöneticileri ve kredi kartı pazarlamacıları, çalışmadaki verileri değerlendirebilir ve özellikle üniversite öğrencisi hedef pazarlarında stratejilerine ve tutundurma taktiklerine temel oluşturabilir.


Tam Metin:

PDF