Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler

Mehmet DURUEL

Özet


İç savaşın başlamasından hemen sonra milyonlarca Suriyeli önce evini sonra da ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. 2011 yılında başlayan bu süreç bugüne kadar yaşanan en büyük zorunlu göç dalgalarından birisini teşkil etmiştir. Suriyeli sığınmacıların başta komşu ülkelere olan bu akını göç edilen ülkelerde birçok sosyo- ekonomik problemi de beraberinde getirmiştir. Süreçten en çok etkilenen Türkiye’de resmi makamların ifade ettiği yaklaşık 3 milyon Suriyeli Sığınmacıdan söz edilmektedir. Başlangıçta geçici olarak bakılan Suriye Sığınmacılar meselesi tam altı yıl geçmesine rağmen çözülememiş, aksine kalıcı olma eğilimi iyice kuvvetlenmiştir. Bu durumda Suriyeli Sığınmacıların toplumsal entegrasyonu daha da önem kazanmıştır. En önemli entegrasyon argümanı da emek piyasası olarak görülmektedir. Çünkü Suriyeli Sığınmacıların iş piyasasına erişimi ve bu yolla gelir elde ederek devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bireysel yardımlarına muhtaç olmaksızın hayatlarını sürdürebilmeleri birçok toplumsal gerilim nedenini ortadan kaldıracak ve topluma yük olma pozisyonundan katkı yapma pozisyonuna geçmeleri anlamına gelecektir. Ancak Suriyeli Sığınmacıların emek piyasasına dahil edilmelerinin ekonomik ve toplumsal birçok katkıları olabileceği gibi çok ciddi riskleri de barındırdığı bir gerçektir. Bu çalışmada Suriyeli Sığınmacıların Türk emek piyasaları üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Değerlendirmede sığınmacıların özellikle yoğun olarak yaşadığı illerdeki işgücü piyasası verileri zorunlu göç öncesi ve sonrası olarak karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Ayrıca konu ile ilgili alan araştırması sonuçları, iş dünyası temsilcileri ile yerel halk ve sığınmacılarla yapılan mülakatlar ışığında sağlıklı tespitlere ulaşmak amaçlanacaktır. Bu tespitler zaten ciddi bir işsizlik sorunu ile mücadele eden ve istihdam seferberliği başlatan Türkiye’nin bir yandan emek piyasasını daha dinamik ve etkili hale getirmesini diğer yandan da Suriyeli Sığınmacı meselesini toplumsal kırılganlıklara meydan vermeden çözme noktasında üreteceği politikalara yön verecektir. Süreç iyi yönetildiği ve isabetli politikalar geliştirildiği taktirde Suriyeli Sığınmacıların emek piyasasını tehdit eden yönleri bertaraf edilebilecek ve bu durum katma değere sağlayan bir fırsata dönüştürülebilecektir.

Tam Metin:

PDF