Türkiye İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi ve Ulusal İstihdam Stratejisi Hedefleri İle Uyumu

Abdülkadir ALTINSOY, Yunus YİĞİT

Özet


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işgücü piyasasındaki yapısal problemlerin çözümü ve özellikle işsizlik ve istihdama katılımın artırılması yönünde çözümler geliştirmek amacı ile 2014’te Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlanmıştır. Bu kapsamda makroekonomik olarak üç, temel politika eksenli olarak dört başlık altında toplam yirmi adet somut hedef bulunmaktadır Bu çalışmada 2014’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin makroekonomik ve temel politika hedefleri ile işgücü piyasalarının 2000 ve sonrası durumunun karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.

İşgücü piyasalarının temel göstergelerinden olan; işgücüne katılma, işsizlik, istihdam ve kayıt dışı çalışma oranları ile ilgili veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili bakanlıklardan derlenerek, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin makroekonomik ve temel politika hedefleri ile karşılaştırılmıştır.


Tam Metin:

PDF