Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Önemi ve Bilgisayarlı Muhasebe Programlarının Sağladığı Faydalar Üzerine Bir Alan Araştırması

Musa KÜÇÜK, Ümmügül BAŞ

Özet


Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yazılım alanında da meydana gelen gelişmeler hem kamu hem de özel sektör alanında işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkân sağlamıştır. Bu gelişmelerden en fazla muhasebe sektörü faydalanmıştır. Muhasebedeki verilerin yönetimde kullanılması, yöneticilerin karar verme etkinliğini artırmış buna bağlı olarak bilgisayarlı muhasebenin önemini artmışıdır. Ayrıca muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması kırtasiyeciliği ortadan kaldırdığı gibi yoğun emek ve işlem sürecini kısaltmıştır. Muhasebe verilerinin hızlı alınması, etkin karalar alınmasında önemli rol oynamıştır. Hızlı rapor alınırken verilere ulaşım kolaylaşmıştır. Yanlışları düzeltme imkânı sağlamıştır. Bu araştırmanın amacı; Aksaray ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları ile muhasebe bürolarının Bilgisayarlı Muhasebe programlarının kullanılmasıyla elde ettiği faydaları tespit etmek ve muhasebenin bilgisayar ortamında tutulmasının önemini belirtmek.

Tam Metin:

PDF