Kurumsal Aboneler Açısından Türkiye Mobil İletişim Piyasası

Güldenur ÇETİN

Özet


Günümüzde mobil iletişim sistemlerinin gelişmesi ve hayatın her alanındaki etkinliği sebebiyle firmalar da mobil iletişim sistemlerinden yararlanmak üzere kurumsal olarak mobil iletişim operatörlerine abone olmaktadır. Özellikle çalışanlarına her an ulaşabilmek ve iş akışının aksamasına engel olabilmek adına çok sayıda firma sadece yöneticilerine değil tüm çalışanlarına mobil hat tahsis etmektedir. Bu nedenle mobil iletişim piyasasının işleyişini ve operatörlerin pazar payı dağılımlarını kurumsal abonelerin tercihleri de yüksek oranda etkilemektedir. Öyle ki elliden az çalışanı olan firmalar da binlerce çalışanı olan firmalar da personeline kurumsal hat imkanı sunabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye mobil iletişim piyasasının işleyişine değinilerek piyasa aktörlerinden olan kurumsal abonelerin operatör değişikliği sebepleri üzerinde durulacaktır.

Tam Metin:

PDF